Ladda in POI ©Posit

Åter

Generellt - Mobiler, GPS och format

För att installera landmärken/POI/Waypoints på din enhet kan du för de enheter som är uppkopplade mot Internet gå till mobil.posit.se och hämta önskad fil. Vad du gör med den sedan beror på din GPS...
Kontrollera manualen. För enheter som inte själva är uppkopplade mot Internet kopplas dessa upp via datorn. Det kan ske via ett speciellt program som hanterar all överföring och ev konvertering av data.
Detta finns medlevererat med navigatorn eller finns som uppdatering på nätet.
Anslut gps/mobil och starta programmet. Följ programmets bruksanvisning för import av poi.
Ett annat alternativ är att navigatorn identifierar sig som en extern enhet. Här måste du veta var du skall lägga filen med gps-koordinaterna i mappstrukturen.
För vissa navigatorer kan du inte lägga koordinaterna direkt i rätt mapp utan måste köra en filhanterare eller dyligt i navigatorn som hanterar överföringen.
Posit har nog den mest kompletta samligen format: mer än 25 fabrikat av GPS och mobiltelefoner kan laddas från Posit.se. För kortfattad vägledning se under sepektive varumärke. Under Övriga finns ytterligare varumärken.

Olika navigationsformat från Wikipedia:
"GPS-systemet använder sig av referenssystemet WGS84 som ger positionen med longitud och latitud. Svenska sjökort har normalt koordinater och rutnät enligt WGS84. Svenska landkartor använder istället Rikets Triangelnät (RT 90) med x- och y-koordinater. Mellan WGS84 och RT 90 kan det skilja upp till några hundra meter inom Sverige. Det finns program som räknar om mellan de olika koordinatsystemen och vissa GPS-mottagare har detta inbyggt. RT90 håller på att fasas ut och ersätts av SWEREF 99 som är mer anpassat mot WGS84." Dagens navigatorer använder oftast WGS84.

Ladda enstaka POI

Detta kräver att du kan surfa in till en sida som levererar koordinater som din mobil förstår. Posit har lagt in en mobilanpassad sida på mobil.posit.se Här kan du välja vissa format för din telefon.
Två villkor måste dock vara uppfyllda:
* Telefonen måste ha en mekanism att starta ett installerat navigationsprogram.
* Navigationsprogrammet måste förstå parametrarna som det får.
Detta varierar tyvärr.
Android
På denna plattform finns flera navigationsprogram. Men tyvärr verkar det som webbläsaren inte kan ladda ner filer så att du direkt kan använda dessa som POI om inte filtypen är registrerad. Earth, Maps, Oruxmaps och Waze är några som reagerar på valet Android som enstaka position. Valet gpx eller kml kan vara registrerat beroende på applikation.
Nokia - Symbian
Fungerar att ladda och spara gpx och lmx-filer, Öppna med filhanteraren för att installera. Stödjer vCard men inte taggen GEO: så koordinaterna går förlorade.
Iphone
Beror på navigationsprogram som du kör på Iphone. Se under CoPilot längre ner.
Blackberry
Fungerar att ladda och spara POI-filer, beror sedan på navigationsprogram vad du kan göra.
Windows Phone
Info saknas

Ladda hel kategori

Här brukar det finnas många varianter, mängder av format och oftast att du använder en dator för att ladda din GPS. Det kan även vara så att en laddning av kategorier rensar tidigare, eller att det finns en antalsgräns hur många POI som kan laddas. För detaljer se under resp. tillverkare

Garmin

Garmin använder CSV-formatet, ett kommaseparerat format. För att ladda nyare modeller har Garmin ett program som heter POILoader - ett program som användas för att föra över POI-listor till din GPS. Det är viktigt att filnamnet på ikonen är detsamma som på CSV-filen när man skickar över POI-listorna till navigatorn med POILoader. För fartkamerafilen se under denna rubrik.
Det finns 2 format, i det längre ligger även beskrivning med. Garmin har även en egen extension till GPX, så du kan använda GPX till vissa modeller. Mapsource skall inte användas för att ladda utan rekommenderat verktyg är POILoader.
Beskrivning Garmin POI Loader (engelska)
Garmins app för Android Xperia Edition, dom svarar så har om import av egna POI:
"It is not possible to import any data except contacts to NAVIGON app on Android. The safety camera feature is available in the app and it is updated by us"
Support

TomTom

Filformatet som krävs heter OV2 och kan direkt föras till din GPS. Programmet som du laddar på din dator heter TomTom HOME. Vissa TomTom kan använda POI-Warner Tag i de senare fallet format för Navigon.
Det har blivit besvärligare att lägga till egna platser i några navigationssystem:
TomTom har en ny serie GO 40, GO 50, GO 60, GO 400, GO 500, GO 600, GO 5000, GO 6000 och ingen av dessa kan importera egna POI
Support

Bilmonterade GPS

Fabriksmonterade navigationssystem i bilar
Volvo
Volvo Sensys är en inbyggd navigator som har stöd för att ladda in egna POI. Data ska ges i formatet GPX, med filerna på ett USB-minne som man sätter i kontakten i facket i mittkonsolen. Det finns även en variant med löstagbar navigator, denna är en Garmin.
Nyare system i Volvo verkar kräva fabriksmonterat Volvo on Call (hårdvara + ett abonnemnag). Genom en app kan du då skicka enstaka position till ditt navigatonssystem (send to car), inte en hel kategori. Det går inte längre att ladda kategorier via usb.
Saab
Ingen import av poi möjlig enligt besked från Saab (november 2010).
Honda
Inget svar (2010).
VW, Audi
Använder vCard men kan bara importera enstaka mål. Posit lägger om du vill ladda hem en hel kategori alla mål i en fil. För VW och Audi kan du ladda ner ett enstaka från Posit under knappen export. Det finns även program för att dela vCard, sök på vCardSplit.
Nyare WV som Touareg kan enligt uppgift inte längre importera POI
Huyndai
Ingen import möjlig
Opel Navi900
Du kan ev döpa om filen från posit till filnamn_.poi. 5 är fartkamera och 20 är generell kategori i navigatorn, filnamnet blir då fartkamera_5.poi.
Tag en USB-sticka formaterad som fat32 (ev maxstorlek 1GB). Se till att stickan är tom och skapa katalogen MyPOIs. Klistra in filen
Starta Navi 600/900 enhet i bilen och sätt i USB-stickan i bilens USB-uttag.
Tryck på 'Config' och sedan 'Navigation settings'.
Välj "Import Individual POI" och sedan på "Continue".
Överföring sker till navigatorn observera att överföringen kan ta tid, låt den jobba färdigt.
Ställa in varningar - Navi systemet inte erbjuda hörbara varningar.
Tryck på 'Config' och sedan 'Navigation settings'.
Välj "MyPOIs Announcement".
Markera rutan bredvid den POI-kategori du installerat.
Välj kategorin för att ställa varningsavståndet. Du kan välja tidigt för 400m varning eller sent för 200m varning.

CoPilot

Använder TomToms format ov2.
Du kan använda detta eller CoPilots csv-format som importeras via Central 2.0.
För Androidversionen av CoPilot kan du enkelt importera POI från ov2 (TomTom)
Hur man installerar CoPilot POI:
- Hämta kategorin i tomtom-format och flytta med filhanteraren till mappen nedan
- Spara kategorin i com.alk.copilot.mapviewer.EU.save-mappen. Denna mapp kan heta olika beroende på vilken karta du köpt men mappen heter alltid save under aktuell karta på minneskortet
- När du startar copilot frågas om du vill importera, svara j
- För att skapa en ny kategori trycker du på Ny kategori och ange namn och välj en ikon. När det gäller import till iPhone fungerar inte import av POI eftersom Apple begränsar tillgången till iPhones interna minne enl CoPilot.
Support

Destinator

Destinator
Filformatet som krävs heter DAT och kan direkt föras till din GPS. För Destinator 6 skall filerna läggas i \DestiatorApps\Destinator\UserData\Favorites. Tidigare versioner av Destinator Console.
Support

Fartkamerafiler

I Posits filer finns inte färdrikningen, normalt varnas för båda håll. Det finns i vissa navigatorer en funktion för att bara varna om farten överskrids men då måste navigtorn veta fartgränsen. Detta finns ibland i själva kartan. Detta kan för Garmin finnas i namnet i kamerafilen. Vi har inte det i vår fil.Tidigare fanns vägens hastighet i namnet och Garmins navigatorer fick därmed ett larm om du vill att Garmin skall larma skall du använda det manuella läget, nedan följer utdrag ur manualen:
Om du vill anpassa hastighetsinformation för de egna sevärdheterna använder du det manuella läget. I det manuella läget kan du ange hastighets- och larmgränsinformation efter behov för alla datafiler du vill läsa in. Du kan använda det manuella läget till att åsidosätta den standardhastighets- och larmgränsinformation som ingår i filnamnen på de datafiler du vill läsa in. Om du till exempel läser in en fil med namnet "Hastighet_30" men vill ange standardhastigheten till 25 kan du använda det manuella läget till att ange hastigheten 25. Mer information finns i Förstå hastighets- och larmgränsinformation."
För att varna i rätt riktning krävs bäring och att bäringen kan anges i POI-filen. Detta går inte i de flesta format och saknas därför. Bättre en varning för mycket...
Det finns nu även kameror som jobbar med olika hastigheter vinter och sommar. Mobila kameraplatser finns inte i Posits fil, det skulle bli många falsklarm och risken är att det finns nya platser som inte är inlagda än. Kör vackert.

Google Nav + Earth

Google Earth och webb
Kml - Ett xml-baserat format. Kan användas på många applikationer t.ex Google Earth. Ev beskrivning finns med i detta format. Google Navigation, Google Maps
Finns nu för gratisnavigation med röstvägledning. Kräver uppkoppling och datatrafik. Bra kartor med mer info än många offline-navigationsprogram. Du kan ladda POI och se dessa i Maps men dessa syns inte som lager i Navigation.
För att ladda POI skall du ha ett google-konto, gå in på mina kartor, skapa ny karta, välj import, peka ut Kml-filen (du kan ha laddat ner den till din dator eller peka ut adressen till http://posit.se/kml/<kategori>.kml. I mobilen loggar du in på ditt google-konto och väljer att synkronisera (kan ta en stund, ev platser i telefonen synkas också). För att se POI väljer du skickt -> bläddra bland lager->mina kartor.
Det finns ännu inte möjlighet att lägga in varningar utan får ske med någon app av typ 'GPS Alarm'. KML-filen i Google Maps har begränsningar så du ser bara de 200 första målen, väljer du webbadressen är gränsen 1000.

Magellan

Magellan har ett eget format och importprogram VantagePoint som kan ta många standardformat. Finns att ladda från Magellans hemsida. GPX-filer kan konverteras av Maggelans laddprogram VantagePoint.
Support

Mio

Mio använder CSV-formatet, ett kommaseparerat format. För att ladda använd MioMap Console version 3.1 eller högre. Om du laddar ner fartkameror kan du döpa om filen till 'Auto Alert 1.csv' för att få upp att Mio skall varna när du närmar dig. Mio har även ett annat format - UPD men detta anväds inte i nyare GPS. I Posit csv-fil till MIO finns ev beskrivning med.
Support

Nokia - Windows phone

Ett xml-baserat format som du laddar direkt till telefonen gå in på http://mobil.posit.se och ladda ner. Öppna i utforskaren på telefonen. Ev beskrivning finns med i detta format.
HERE kartor (Nokias Windows Phone) kan inte importera hela set av POI (collections).
"currently it's not possible to import collections from a file. However, we might consider that in the future"
Support

OziExplorer

Använder ett eget format .wpt för waypoints. Finns hos oss för nedladdning. Ev beskrivning finns med i detta format.
Support

PolNav

Som ett projekt åt Safedriving AB har vi jobbat med detta format. Kontakta Safedriving om du vill ha fartkamerafiler i detta format..

Sygic

Sygic har ett eget format .upi/.rupi och Posit genererar inte detta direkt men skapar en textfil som är speciellt anpassad för Sygics eget konverteringsprogram som du kan hämta här. För att konvertera gör följande på din PC.
1. Lägg filen som du hämtat från Posit i samma mapp som konverteringsprogrammet.
2. Kör konvertering. Du har nu fått en fil som slutar på .rupi.
3. Lägg ikonen i samma mapp. Namnet på ikonen och filen skall vara lika och detta blir även kategorins namn i din Sygic, om du vill kan du döpa om filerna.
Android
1. Kopiera .upi/.rupi and .bmp filerna direkt till Sygic/AURA/maps/import på din Androidenhet, kopiera inte foldrar
2. Starta Sygic GPS navigation.
3. En guide för import startar när du startat Sygic navigation.
i Phone
1. Starta iTunes på Mac/PC. Anslut iPhone/iPad till Mac/PC.
2. Klicka på iPhone/iPad och gå till 'Apps tab'.
3. Välj Sygic navigation under  'File Sharing'.
4. Drag och släpp .upi/.rupi och .bmp files direkt på Sygic. Inga foldrar skall tas med.
5. Synka din iPhone / iPad med iTunes
Support

Övriga

Autorote och MapPoint

Dessa program hanterar gpx. Välj importera i resp program. I vissa webbläsare tolkas innehållet så att filändelse blir xml istället för gpx. Se till att den sparas med ändelse gpx så du kan importera i autorote.

Becker

Använder utökat asc-format jämfört med Navigons. Ev beskrivning finns med i detta format.
Support

Fugawi

Använder ett eget textformat, innehåller både namn och ev beskrivning.
Support

GPX- GPS Excange format

Standardformat i XML för att överföra GPS-data mellan olika applikationer. Kan användas för att beskriva intressepunkter, spår och rutter. Ev beskrivning finns med i detta format, även underkategori om sådan finns definierad. Många program och navigatorer kan importera detta format. geocaching.com använder detta. Vi använder inte deras extension för pocket cache. I vissa webbläsare tolkas innehållet så att filändelse blir xml istället för gpx. Se till att den sparas med ändelse gpx så du kan importera utan att namnändra filen.

iGO

På iGO spara kml-filen på igo8/content/userdata/poi. Skapa userdata och poi om de saknas. Starta iGO, klicka Manage sedan POI. I slutet av listan hittar du din fil. Välj Edit och aktivera dina poi. Sätt avstånd för synlighet.

Kenwood

Sedan du har laddat ner en POI databas, använder du Garmin POI Loader för att installera POI-punkter på ett SD-kort. Därefter kan du använda SD-kortet för att ladda ner POI i KANG510. För mer information, använd hjälpfilen i navigatorn (tryck på F1 för att öppna den).
När du sätter in SD-kortet i KAN-G510 uppmanas du att spara POI i navigationssystemet.
Välj Ja. Om du väljer Nej kommer POI inte att fungera. OBS! Varje gång du laddar POI i navigationssystemet kommer tidigare POI att raderas.

Lowrance

Använder usr-format, ett eget binärt format men vi tillhandahåller ett anpassat text-format som Lowrance GDM6 kan konvertera. GDM6 finns för fri nedladdning frånSupport

SonyEricsson

SonyEricsson använder bla Wayfinder och Wisepilot som har egna POI i sina kartor och det går inte importera egna.

Navman

Navman använder CSV-formatet, ett kommaseparerat format som inte är identiskt med Garmins. POI Editor är Navmans program för att föra över POI-listor till många av Navmans modeller. Navman har numera gått ihop med Mio.
Support

POI Warner;Navigon,Sony,JVC,Clarion,Pioneer,Becker,Medion

Navigon har en egen tilläggsprodukt för import av POI – den är tyvärr dyr. Ett alternativ är POI Warner som importerar ASC-filer. Denna kostar ett par hundralappar. POI-Warner använder Navigons asc-format och kan användas på många navigatorer som inte kan importera publika format.
Support

vCard

Använder vCard med GEO:tagg. Posit lägger en hel kategori alla mål i en fil. För vissa program blir detta ett problem. På några ställen på Posit kan du först välja kategori och sedan mål för att därefter välja att ladda ner detta mål.

ViewRanger

Androidapp som kan importera gpx. File måste flyttas till ViewRangers katalog på minneskortet. Därefter väljer du importera..

Rapportera felaktigheter

POI felaktiga
Du kan rapportera felaktigheter i Posits koordinater till regit.posit.se
Kartor felaktiga
Du kan rapportera felaktigheter i Teleatlas kartor till http://mapfeedback.teleatlas.com
Navteq till http://mapreporter.navteq.com